Een tuin voor iedereen


Herdenken

‘In de dood is iedereen gelijk’, is het motto van Johan Degenkamp en daar handelt hij ook naar.

De familie Degenkamp beheert al drie generaties lang een katholieke begraafplaats, tussen de Spaarndammerdijk en het Westerpark in Amsterdam. Ooit was dat hovenierswerk in een traditionele omgeving, maar inmiddels is het vooral anticiperen op alle mogelijke wensen en omstandigheden.

Naast statige lanen met monumentale stenen zijn op Sint Barbara de meest uiteenlopende varianten van graven te vinden. ‘Volkstuintjes’ noemt Johan Degenkamp ze en ze zijn tegenwoordig in trek vanwege de beschutting, geborgenheid en troost die ze bieden.

Amsterdamse uitdrukkingen als ‘voor iemands tuintje zorgen’ of ‘een tuintje op je buik hebben’ krijgen zo een nieuwe betekenis.  Met veel liefde en aandacht plaatsen nabestaanden nu planten, bloemen, stenen en andere materialen die iets betekend hebben voor hun dierbare of voor henzelf om op de begraafplaats hun verhaal levend te houden.

En als er geen nabestaanden zijn, komt er een dichter die dat verhaal zelf construeert uit de beschikbare gegevens. Iedereen verdient respect want zoals Degenkamps lijfspreuk luidt:  ‘In de dood is iedereen gelijk.’

Een tuin voor iedereen. Begraafplaats St. Barbara, Amsterdam. 2013 (Tekst)