New wallpaper, dandelion carpet


Overleven

Sarajevo na de oorlog. Vanaf 1996 heeft een team van lokale ingenieurs en architecten gewerkt aan het repareren van de oorlogsschade aan daken, muren, trappen en leidingen in de wijk Hrasno. In opdracht en met steun van de stichting City Link Amsterdam Sarajevo en in nauw overleg met de bewoners.

De balans van deze unieke vorm van buitenlandse steun wordt in de zomer van 1998 opgemaakt. Het werk in Hrasno is dan nog lang niet klaar, maar heeft de bewoners hoop gegeven en lokale professionals aan werk geholpen. Ook dat was uitzonderlijk in een tijd van verwoeste sociale structuren, lichamelijke en geestelijke oorlogswonden, grootschalige internationale bemoeienis en verlammende bureaucratie.

De titel van deze publicatie verwijst naar de bescheidenheid die Amsterdam in deze context past: meer dan een nieuw ’behangetje’ voor de wijk zat er niet in; voor nieuwe ‘vloerbedekking’ was er nog geen geld beschikbaar.

New wallpaper, dandelion carpet. City Link Amsterdam Sarajevo/Stedelijke Woningdienst Amsterdam, 1998 (Tekst)