[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Publicatielijst Jolanda Keesom

2016

 • What Happened to my Buildings. Met Marlies Rohmer leren van dertig jaar architectuur. nai010 Uitgevers, 2016; i.s.m. Hilde de Haan
 • Wijkverpleging. Balanceren tussen zorg en zeggenschap. Pool, Werner & Van Antwerpen-Hoogenraad. Amsterdam: Boom/Lemma (interviews en eindredactie).

2014

 • Jubileumkrant 100 jaar jeugddorp De Glind. Rudolphstichting, De Glind
 • Het Spoorboekje. Ruim 150 jaar leven in de Spoorhoek. Werkgroep Spoorhoek, Arnhem

2013

 • Thuis in een onbegrijpelijke wereld. Mensen met een verstandelijke beperking en autisme begeleiden in hun woonsituatie. VGN, NVA en Amarant.
 • Een tuin voor iedereen. Begraafplaats St. Barbara Amsterdam.
 • Nestelen in de stad. Bond van Nederlandse Architecten, Amsterdam

2012

 • In het oog, in het hart en Een sterk netwerk; over netwerkvorming en mantelzorgondersteuning na hersenletsel, Lectoraat Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, i.s.m. Ellen Witteveen
 • Breekbare dagen. CPNB/ Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • De ziekte de baas blijven. Boom/Lemma, i.s.m. Aart Pool
 • Through a hole in the Wall, oorlogservaringen in Bosnië 1993-1995, website Mediacenter Sarajevo (www.media.ba)

2011

 • Eerst buurten dan zorgen. Boom/Lemma i.s.m. Buurtzorg (eindredactie)

2010

 • Tijdloos betrokken. Zestig jaar opvang, begeleiding en activering. Kwintes.
 • Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. Boom/Lemma (interviews en eindredactie)
 • Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren.
  Lucia Tielen, Elize Lam, Jolanda Keesom, Ginkgo Zorgprojecten, Achtergrondinformatie bij de Sociale kaart (dreigend) overbelaste jongeren.

2009

 • Wonen met autisme. Werkboek voor begeleiders. RIBW Alliantie, NVA en Leo Kannerhuis.

2008

 • Tijd voor spelen (SWP/Jantje Beton) i.s.m. Froukje Hajer

2007

 • De kracht van kleinschaligheid. Over dertig jaar Nieuwe School, Amsterdam

2006

 • Buitengewoon werk. Rehabilitatiemethodieken In Beschermd en begeleid Wonen. SWP, Amsterdam (interviews en eindredactie)
 • Het sinaasappelstadium voorbij. Vier portretten over leven met partner of ouder na een CVA. Nederlandse CVA-Vereniging ‘Samen Verder’ en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, i.s.m. Lucia Tielen

2005

 • Tijd van leven. Zorg voor mensen met een spierziekte. VSN, Baarn

2004

 • Terug naar de straat. De vernieuwing van de F-buurt, Amsterdam Zuid-Oost i.s.m. Hilde de Haan, Architext, Haarlem (in opdracht van Woningstichting Rochdale en ERA Bouw).

2003

 • Schatten in de buurt. Senioren actief in onderwijs en kinderopvang. i.s.m. Sandra Ball, NIZW, Utrecht

2002

 • Gebouwen in de Aker, Amsterdam-Osdorp. Architext, Haarlem, i.s.m. Hilde de Haan
 • Het geheim van de nieuwe school, vijfentwintig jaar onderwijs op maat. De Nieuwe School, Amsterdam
 • Zorgen delen, zorgwekkende opvoedingssituaties bespreken in de jeugdgezondheidszorg. NIZW, Utrecht, i.s.m. Klaas Kooijman

2001

 • Vrijwilligerswerk wereldwijd. NIZW, Utrecht (eindredactie)
 • Vrijwilligers op wereldreis. NIZW, Utrecht (eindredactie)
 • Focus op de vrijwilliger. NIZW, Utrecht (eindredactie)
 • Begeleiding van kinderen van chronisch zieken: Zorgen dat het kind nog kind kan zijn. Door Tielen, L.M., Keesom, J. In: Handboek Zorgvernieuwing, Alphen aan den Rijn: Samson
 • Aandacht voor kinderen van chronisch zieken: waar is de thuiszorg?
  Tielen, L.M. , Keesom, J. In: Handboek Thuiszorg, Maarssen: Elsevier
 • Mantelzorg van morgen, een verkenning van toekomstbeelden
  Vollenga, I., Tielen, L.M., Duijnstee, M., Keesom, J. Utrecht: NIZW, 2001
 • De toekomst van de mantelzorg. Vollenga, I., Duijnstee, M., Tielen, L.M., Keesom, J. Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 55, oktober 2001

2000

 • Wonen, woning, wet, 100 jaar woningwet (eindredactie boek en tentoonstellingsteksten), Stedelijke Woningdienst, Amsterdam
 • Starters op weg naar een eigen bedrijf. Teleac/NOT& Kamers van Koophandel, Hilversum
 • Weten van vergeten. Tips en adviezen bij het omgaan met dementie. Marco Blom, Frits Tjadens en Patricia Withagen. Utrecht: NIZW, (tekstbewerking)
 • Verborgen zorgen. Opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder en  ‘Hé, ik ben er ook nog…’ (voor hulpverleners), LOT/NIZW, Utrecht
 • Oog voor onzichtbare gevolgen. Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, Bunnik
 • Kinderen van chronisch zieken in de klas: “Bij mij thuis kunnen we niet spelen”.   i.s.m.Lucia Tielen, In: Handboek Primair onderwijs en ouders, Alphen aan den Rijn: Samsom
 • Jonge Mantelzorgers, kinderen van psychiatrische patiënten en chronisch zieken. Artikel – Door Tielen, L.M., Keesom, J., Preventie-Periodiek, jrg. 3, augustus 2000
 • Vroeg iemand maar eens hoe het met mij gaat. Artikel – Door Tielen, L.M., Duijnstee, M., Keesom, J., Nursing, jrg. 7, nr. 10, oktober 2000
 • Kinderen van chronisch zieken: niet verheerlijken, wel erkennen
  Tielen, L.M., Keesom, J., Lützen, B., Duijnstee, M., Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 54, oktober 2000
 • Ouder zijn met een chronisch zieke partner. Keesom, J. & L. Tielen.  In: Nieuwsbrief Thuis in Familiezorg, 2-2, p. 5-7.

1999

 • Riskant leven. Over jongeren en sociale binding. i.s.m. Kees Bakker en Saskia Warmer, NIZW, Utrecht.
 • Samenwerking in de rouwbegeleiding. .i.s.m. Margriet-Marie Govaart en Ineke Kienhorst, LSR/NIZW, Utrecht
 • De vertrektraining: een kort maar krachtig aanbod voor jongeren op weg naar een eigen plek. i.s.m. Marie-Christine van der Veldt en Saskia Warmer, NIZW, Utrecht
 • Applaus, 50 jaar Circus Elleboog (samenstelling en eindredactie), Circus Elleboog, Amsterdam

1998

 • Als de schoolbel gaat, verlengde schooldag in de praktijk. i.s.m. Marja Valkestijn, NIZW, Utrecht
 • New wallpaper, dandelion carpet. City Link Amsterdam Sarajevo, Stedelijke Woningdienst Amsterdam
 • Gewoon een bijzonder kind, praktische informatie over het opvoeden van chronisch zieke kinderen. NIZW, Utrecht (eindredactie i.s.m. Lucia Tielen)

1997

 • Kleine almanak Jeugdzorg. Stichting Jeugdinformatie/NIZW, Utrecht
 • Sociale activering. i.s.m. Paul Vlaar, NIZW, Utrecht
 • El Samra en de kracht van voorlichting in de eigen taal en cultuur, Stichting El Samra, Amsterdam
 • Kinderen met HIV in de kinderopvang. Pieter Clement Stichting/NIZW, Utrecht
 • Nederlandse ervaring in dienst van de volkshuisvesting in het nieuwe Zuid-Afrika. Stichting HASA, Den Haag
 • Families First. Handleiding voor teamleiders. Marianne Berger, Riet Portengen, Han Spanjaard & Lenie Heuven. Utrecht: NIZW (tekstbewerking)

1996

 • De kleine almanak voor mantelzorgers. NIZW, Utrecht
 • Waterdichte vrede. Stedelijke Woningdienst Amsterdam
 • Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Marianne Berger & Han Spanjaard. Utrecht: NIZW (tekstbewerking)

1995

 • Leven achter folie, over het leven in de wijk Hrasno, Sarajevo. Stedelijke Woningdienst Amsterdam
 • Verhalen uit de binnenstad, Stedelijke Woningdienst Amsterdam

1994

 • Ons Belang in de volkshuisvesting. Jubileumboek landelijke Woningstichting Ons Belang, Amersfoort

1993

 • Bouwen uit het hart. jubileumboek Algemene Woningbouwvereniging Schagen

1992

 • Uit de huizen blijft het licht stralen. jubileumboek Woningbouwvereniging Bloemendaal- Noord

1991

 • De universiteit in Amsterdam. i.s.m. Ids Haagsma en
  Hilde de Haan, Architext, Haarlem
 • Gids voor de uitvaart. AVVL, Diemen

1990

 • Sorry, ik ben mijn bril vergeten. over analfabetisme in Nederland (Bruna)

1989

 • Het naadje van de kous, de geschiedenis van Joegoslavische vrouwen in Emmen. Stichting Sociaal Kultureel Werk Gemeente Emmen

1988

 • Het beste van twee werelden. Federatie Vluchtelingen Organisaties Nederland, Utrecht

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]