Tijdloos betrokken


Zorgen

Zorgorganisatie Kwintes is in 2006 ontstaan en heeft wortels in een pensiontehuis voor Indische repatrianten, in beschermende woonvormen op christelijke grondslag, in regionale instellingen voor beschermd en begeleid wonen en in de dag-, nacht-, crisis- en vrouwenopvang.

De voorgeschiedenis van Kwintes is een goed voorbeeld van de manier waarop zorgorganisaties zich de afgelopen decennia in Nederland hebben ontwikkeld. In dit boek blikt Kwintes terug op het verleden aan de hand van zes actuele thema’s: het scheiden van wonen en behandelen, de bescherming die kwetsbare mensen nodig hebben, de ruimte voor inbreng van cliënten, de aandacht voor de sterke kanten van mensen en de voortdurende zoektocht naar verbetering van de begeleiding.

Wat deze thema’s voor cliënten, medewerkers en voormalige bestuurders persoonlijk betekenen, blijkt uit achttien portretten. Zo worden niet alleen de verschillen met vroeger duidelijk, maar tekent zich ook een rode draad af die doorloopt in het heden en zich uitstrekt naar de toekomst. Ondanks de grote invloed van externe veranderingen blijkt de grote betrokkenheid bij mensen met psychosociale problematiek uiteindelijk de doorslaggevende reden om samen als Kwintes verder te gaan.

Tijdloos betrokken. Zestig jaar opvang, begeleiding en activering. Kwintes, 2010 (Interviews en redactie)