Breekbare dagen


Herdenken

Nederland is al sinds 1945 op zoek naar de beste manier om zijn doden te herdenken en zijn bevrijding en vrijheid te vieren.

Na jaren discussie kwam er pas in 1988 één nationaal comité voor het organiseren van 4 en 5 mei. De verschillende tradities waaruit deze dagen voortkomen, verklaren de huidige vorm, en ook waarom er jaarlijks een nieuwe discussie over oplaait.

Ter gelegenheid van het 25-jarig liet het Nationaal Comité 4 en 5 mei de eigen archieven en die van zijn voorgangers onderzoeken. Op basis daarvan wordt geschetst hoe de unieke sequentie van 4 en 5 mei is ontstaan en wie er in de loop der tijd bij de nationale herdenkingen en vieringen betrokken waren. Met een inleidende beschouwing van historicus James Kennedy, veel historische foto’s en de teksten van de literaire voordrachten die sinds 1992 in de Nieuwe Kerk zijn gehouden.

Breekbare dagen. 4 en 5 mei door de jaren heen. Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2012. (Tekst)