Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie


Zorgen

Buurtzorg is in korte tijd een fenomeen geworden. Nadat de pioniers op verschillende plaatsen in het land waren begonnen de formule van Buurtzorg in praktijk te brengen, groeide het aantal zelfsturende teams in Nederland razend snel.

De keuze van Buurtzorg om de relatie tussen cliënt en professional weer als uitgangspunt te nemen en de rest van de netwerkorganisatie daarvoor een ondersteunende rol te laten spelen, blijkt zowel cliënten als wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden uitstekend te bevallen. De directe samenwerking met huisartsen en andere professionals in de eerste lijn levert veel nieuwe initiatieven op om de zorg in de thuissituatie te verbeteren..

De opzet van Buurtzorg blijkt ook aantrekkelijk voor andere professionals in de publieke sector. Toch roept de radicale omkering van de organisatievorm vooral bij bestuurders en beleidsmakers veel vragen op.

In dit boek beschrijven Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, en wijkverpleegkundige en psycholoog Aart Pool, adviseur van Buurtzorg, wat Buurtzorg wil, hoe Buurtzorg werkt, welke keuzes gemaakt zijn, wat dat allemaal oplevert, wat andere professionals in de publieke sector daaraan kunnen hebben, en wat er voor Buurtzorg nog te leren valt. Net als in het werk van Buurtzorg nemen in dit boek persoonlijke ervaringen een prominente plaats in naast professionele ambities.

Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie. Boom/Lemma, 2010 (interviews en tekstredactie)