Een sterk netwerk


Leven met een beperking

Na hersenletsel is het behouden en benutten van het eigen sociale netwerk een van de belangrijkste manieren om te werken aan herstel en het voorkomen van sociaal isolement. Het inschakelen en in standhouden van zo’n netwerk is een van vele uitdagingen waarvoor de mantelzorgers van mensen met hersenletsel komen te staan.

De realiteit van zo’n netwerk na hersenletsel wordt voelbaar en zichtbaar gemaakt via de ervaringen van Ger Monden, Ellen Witteveen en een groot aantal van hun familieleden, vrienden, collega’s en buren. Ger liep twaalf jaar geleden door een fietsongeluk ernstig hersenletsel op. Ellen werd daardoor naast partner ook mantelzorger. Zij combineert dit met een baan als docent en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht.

Hun verhaal laat zien dat een leven met hersenletsel soms zwaar is, maar dankzij het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid ook zinvol en gezellig kan zijn. Dat vraagt van alle betrokkenen liefde, geloof in herstel, creativiteit, vasthoudendheid, energie en investering in goede onderlinge relaties.

Het netwerk van Ger en Ellen is het resultaat van een lang leerproces. Andere mantelzorgers en leden van steunende netwerken kunnen zich eraan spiegelen en hun voordeel doen met de praktische adviezen die uit de ervaringen van dit netwerk zijn afgeleid. En professionals krijgen hopelijk meer oog voor de situatie van deze mantelzorgers en voor de mogelijkheden om hun netwerken te ondersteunen.

Een sterk netwerk. Voor een goed leven na hersenletsel. Kenniscentrum sociale innovatie, Hogeschool Utrecht, 2012.