Eerst buurten, dan zorgen


Zorgen

Overal in Nederland zijn de afgelopen jaren zelfsturende teams van Buurtzorg aan het werk gegaan met als doel de cliënt en de mensen om hem heen, weer centraal te stellen in de zorg. Bij de organisatievorm die radicaal breekt met de reguliere zorg, kiest Buurtzorg een bijpassende werkwijze: ‘Eerst buurten, dan zorgen’.

Een aantal voortrekkers heeft de afgelopen jaren gezocht naar manieren om de zorg van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden beter af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en zij naasten. Ter ondersteuning daarvan is het Buurtzorg Informatie Systeem opgezet dat de teams online kunnen gebruiken. Daarin is onder andere een Nederlandse bewerking van het Amerikaanse Omaha-systeem opgenomen.

In dit boek wordt de wijkverpleging gespiegeld aan het ideaal van maatschappelijke gezondheidszorg of ‘community health nursing’. Dat houdt in dat mensen die kampen met ziekte en beperkingen zodanig ondersteund worden dat zij niet buiten de gemeenschap komen te staan. De wijkverpleegkundige speelt hierin een belangrijke rol omdat zij de verbinding kan maken tussen individuele zorg, ondersteuning van de mantelzorg en zorg voor de buurt. Buurtzorg werkt stap voor stap aan het realiseren van dat ideaal, maar ziet ook dat er nog veel te doen is.

Eerst buurten, dan zorgen. Professioneel verplegen en verzorgen bij Buurtzorg. Boom/Lemma, 2011 (tekstredactie)