Thuis in een onbegrijpelijke wereld


Leven met een beperking

Mensen met autisme en een matige of ernstige verstandelijke beperking hebben vroeg of laat buiten hun ouderlijk huis een eigen plek nodig om te wonen. Een plek waar ze zich thuis voelen, van het leven kunnen genieten en zich van hun beste kant kunnen laten zien.

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben begeleiding nodig die goed is afgestemd op hun individuele behoeften en mogelijkheden. Dat vraagt van begeleiders niet alleen een grote betrokkenheid en inzet, maar ook specialistische kennis en aangepaste praktische vaardigheden. In veel zorgopleidingen ontbreekt het echter aan tijd om voldoende aandacht te besteden aan de gevolgen van autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Daardoor moeten begeleiders die kennis en vaardigheden op dit moment vooral opdoen in de dagelijkse praktijk.

Dit werkboek is op de eerste plaats bedoeld voor cursussen en trainingen over autisme en een verstandelijke beperking, maar ook geschikt voor beroepsopleidingen. Het is gemaakt op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Amarant en het Kennisplein Gehandicaptenzorg. Ouders, ervaren begeleiders en experts op het gebied van autisme en een verstandelijke beperking hebben aangegeven wat begeleiders zouden moeten weten en kunnen om hun werk goed te doen. Dankzij hun inbreng gaat dit boek over de kern van de problematiek en zijn de voorbeelden uit het leven gegrepen.

Thuis in een onbegrijpelijke wereld. Mensen met autisme en een verstandelijke begeleiden in hun woonsituatie. VGN/Amarant, 2013