Tijd voor spelen


Spelen

Kinderen hebben steeds minder tijd en ruimte om te spelen en dat is erg. Niet voor niets is het recht op spelen vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Spelen is essentieel voor het plezier dat kinderen in hun leven hebben en een onmisbare motor voor hun ontwikkeling.

Hoewel iedereen het belang van spelen onderschrijft, ontbreekt het tegenwoordig vaak niet alleen aan ruimte, maar ook aan tijd en aan positieve aandacht van volwassenen voor spelen. Speelruimte wordt steeds meer opgeofferd aan woningbouw, wegen en parkeerruimte. Spelende kinderen worden steeds vaker als een vorm van overlast beschouwd. Ook stellen zowel ouders als overheden steeds hogere eisen aan de veiligheid van kinderen. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en schrale voorzieningen in de buurt kunnen lang niet altijd meedoen aan georganiseerde activiteiten in clubverband. Al met al raken kinderen steeds meer aangewezen op de ‘digitale speeltuin’ binnenshuis. Wat daarvan op de lange termijn de gevolgen zijn, is onbekend.

In Tijd voor spelen geven Froukje Hajer en Jolanda Keesom een levendige beschrijving van de actuele dilemma’s rond spelen, op basis van gesprekken over het belang van spelen met personen die er vanuit uiteenlopende disciplines en functies een mening over hebben. Tevens laten zij zien dat het plezier dat kinderen hebben tijdens het spelen en de ervaringen die zij spelenderwijs kunnen opdoen een bron van inspiratie voor de toekomst zijn.

Tijd voor spelen. Jantje Beton gaat door. SWP, 2008