Wonen met autisme


Leven met een beperking

Voor iemand met autisme is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend, ook al heeft hij of zij een normale tot hoge intelligentie. Steeds meer jongeren en volwassenen met autisme doen daarom een beroep op vormen van begeleid wonen. Begeleiders zonder ervaring met autisme moeten zich voorbereiden op een nieuwe doelgroep. Zeker is dat goede begeleiding is afgestemd op individuele mogelijkheden en beperkingen, maar wat betekent dat concreet? Dit werkboek is op de eerste plaats bedoeld voor begeleiders die goed voorbereid aan de slag willen, maar is ook interessant voor ouders, cliënten, behandelaars en verwijzers die op zoek zijn naar passende begeleiding.

Wonen met autisme is een gezamenlijke uitgave van het Dr. Leo Kannerhuis, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de landelijke vereniging van Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen, de RIBW Alliantie. In dit werkboek wordt het wonen met autisme vanuit verschillende perspectieven – cliënten, ouders, begeleiders en behandelaars – belicht. Bovendien wordt theoretische kennis over autisme naar de praktijk vertaald en voor de lezer tot leven gebracht door middel van heldere beschrijvingen, herkenbare citaten, prikkelende opdrachten, creatieve oplossingen en handige samenvattingen.

Bij de opdrachten hoort een DVD met scènes over de begeleiding die speciaal voor dit werkboek gemaakt zijn.

Wonen met autisme. Werkboek voor begeleiders. RIBW Alliantie i.s.m. NVA en Dr. Leo Kannerhuis (2010)